Учеба с нами - это просто!
Меню сайта
Отдохни
Главная » Усі уроки інформатики. 11 клас. Академічний рівень. Частина 2
Усі уроки інформатики. 11 клас. Академічний рівень. Частина 2
Усі уроки інформатики. 11 клас. Академічний рівень. Частина 2Авторы: Костриба О. В., Лещук Р. І.
Издательство: Основа
ISBN: 978-617-00-1094-0
Год издания: 2012
Страниц: 175
Язык: украинский
Формат: PDF
Размер: 52 Мб
Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 11 класі за програмою 11-річної загальноосвітньої школи. Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.

Передмова 3
Календарно-тематичне планування 11 клас 5
Урок № 38. Поняття моделі даних, бази даних, СКБД 12
Урок № 39. Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок» 17
Урок № 40. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі MS Access. Практична робота № 12 «Робота з об’єктами бази даних у середовищі СКБД» 25
Урок № 41. Введення і редагування даних у таблиці. Призначення форм. Практична робота № 13 «Створення бази даних у середовищі СКБД» 35
Урок № 42. Форми. Практична робота № 14 «Форми. Введення даних» 41
Урок № 43. Сортування, фільтрування і пошук даних 46
Урок № 44. Поняття запиту до реляційної бази даних 49
Урок № 45. Поля підстановки.Створення зв’язків між таблицями. Ключові поля 53
Урок № 46. Призначення звітів 57
Урок № 47. Створення запитів і звітів. Практична робота № 15 «Створення запитів і звітів» 61
Урок № 48. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу 63
Урок № 49. Комбінований залік із теми «Бази даних. Системи керування базами даних» 65
Урок № 50. Структура та особливості веб-сайтів 69
Урок № 51. Автоматизоване розроблення веб-сайтів 75
Урок № 52. Основи веб-дизайну.Практична робота № 16 «Автоматизоване створення веб-сайту» 81
Урок № 53. Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі-технології 86
Урок № 54. Створення й оформлення блогу 97
Урок № 55. Створення й оформлення блогу. Практична робота № 17 «Створення й ведення власного блогу» 102
Урок № 56. Комп’ютерні публікації та їх види 105
Урок № 57. Особливості роботи з графічними об’єктами. Зв’язки між об’єктами 110
Урок № 58. Створення документів різних типів. Практична робота № 18 «Створення інформаційного бюлетеня або буклету» 113
Урок № 59. Узагальнення і систематизація набутих знань з тем «Автоматизоване створення й публікування веб-ресурсів» та «Основи створення комп’ютерних публікацій» 115
Урок № 60. Мультимедійні дані та робота з ними. Програмне забезпечення для оброблення мультимедійних даних 117
Урок № 61. Створення кліпів. Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Відеоефекти та відеопереходи. Титри 124
Урок № 62. Створення відеокліпів. Практична робота № 19 «Створення відеокліпу» 129
Урок № 63. Обмін даними між офісними додатками. Імпорт та експорт файлів 131
Урок № 64. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікування документів 138
Урок № 65. Середовище для спільної роботи з документами. Служби онлайнового документообігу 144
Урок № 66. Спільна робота з онлайновими документами. Розроблення колективного проекту 150
Урок № 67. Підсумково-узагальнювальний урок із теми «Інформаційні технології в навчанні» 158
Урок № 68. Підсумково-узагальнювальний урок із теми «Основиалгоритмізації та програмування» 160
Урок № 69. Підсумково-узагальнювальний урок із теми «Бази даних. Системи керування базами даних» 161
Урок № 70. Підсумково-узагальнювальний урок із теми «Інформаційні технології персональної та колективної комунікації» 163
Орієнтовний комплекс вправ для зняття зорової втоми 167
Комплекс вправ для зняття м’язового напруження 167
Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті інформатики та ІКТ навчання 168
Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 170
Літератаура 172
turbobit
Похожие новости::
Поиск
Интересное в сети
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100